Home Ministries You Should Know The Apostle’s Desk, Milwaukee, WI – Apostle Marc Rouse

The Apostle’s Desk, Milwaukee, WI – Apostle Marc Rouse

127
0

The Apostle’s Desk
Apostle Marc Rouse
Tamar World Outreach Ministries
3879 N. Port Washington Rd
Milwaukee, Wisconsin
Website: The House of Tamar World Outreach Ministries